Servicii

Noi am fost oferind următoareleservicii pentru a optimiza experiența clienților noștri:

1. Puteți trimite întrebările dvs. prin intermediulMesaj on-line, e-mail, apeluri telefonice, și vom rezolva mereu întrebări într-untimp util.
2. Va oferim o consultare pre-vânzări,raport privind progresele înregistrate de producție și post-vânzare de orientare pentru a asigura clientuluisatisfacție maximă.
3. Va oferim gratuit pe site-ulinstalarea și punerea în funcțiune precum și instruirea personalului. (Clientul esteresponsabil pentru cheltuielile de deplasare inginerului, și unități de cazare șicosturi de catering).